Mastitis

Mastitis

Mastitis (vnetje mlečne žleze-vimena) je ena najpogostejših in pomembnejših bolezni ki se pojavlja pri reji krav. Veliko večkrat se pojavi pri kravah molznicah, kot pa pri kravah dojiljah. Vendar to ne pomeni, da krave dojilje ne morejo dobiti mastitisa.

Mastitisi povzročajo neposredno in posredno škodo. Neposredna škoda je tista ki jo rejec takoj občuti-stroški zdravljenja in mleko, ki ga ne more oddati v zbiralnico. Posredna škoda, pa je tista za koliko ima krava manj mleka v posamezni laktaciji, v primerjavi, če ne bi dobila mastitisa.

slika_mastitis

Vzroki za pojav mastitisa

Dejavniki ki vplivajo na pojav mastitisa so: higiena in način reje, prehrana, higiena in način molže, poleg tega pa še starost živali in faza laktacije,…

Higiena in način reje: Mastitis se bolj pogosto pojavlja v umazanih, prenaseljenih hlevih. Vsaka žival naj bi imela čisto in suho ležišče,pa naj gre za privezeno ali prosto rejo.

Prehrana ima tudi velik vpliv na pojav mastitisa. Prevelika količina močnih krmil v obroku negativno vpliva na pojav mastitisa. Plesniva silaža tudi ne sodi v obrok.

Način molže: Sama higiena vimena pred in po molži je zelo pomembna za pojav mastitisov. Vime naj bo čisto in suho, molzni stroj in enote pa redno pregledane in brezhibne.

Mastitis se najbolj pogosto pojavlja v prvih dveh mesecih laktacije in v zadnjem mesecu pred presušitvijo. Bolj pogosto se pojavlja pri starejših živalih.

Vrste mastitisa

Ločimo klinični in subklinični mastitis.

Pri kliničnem mastitisu pa ločimo akutni in kronični. Najpogosteje kmetje ugotovijo klinični mastitis, kjer se vidijo spremembe na mleku. Mleko spremeni barvo, gostoto, vsebuje strdke, gnoj, kri,… Poleg tega je dostikrat prizadeto tudi splošno stanje živali-nočejo jesti, dobijo vročino, vime je oteklo, trdo, boleče. Spremembe pri akutnem mastitisu so hitre in znaki so ponavadi zelo dobro izraženi. Pri kroničnem mastitisu bolezen traja dalj časa, lahko tudi nekaj tednov ali mesecev.

Subkliničnega mastitisa kmetje največkrat sami ne opazijo-povečano je samo število somatskih celic v mleku. Mleko največkrat ni spremenjeno, pa tudi splošno stanje živali ni prizadeto.

Povzročitelji mastitisa

Število različnih vrst mikroorganizmov, ki lahko povzročijo mastitis je zelo veliko. Mastitis povzročajo v prvi vrsti bakterije, redko kvasovke, še redkeje pa virusi. Med bakterijskimi povzročitelji so najpogostejši streptokoki, stafilokoki, kolibacili manj pogosto pa druge vrste bakterij.

Ugotavljanje mastitisa

Za ugotavljanje mastitisa imamo na voljo naslednje preiskave:

  • klinično preiskavo vimena in mleka
  • hitre – hlevske metode za ugotavljanje sprememb mleka
  • preiskavo mleka glede na mikrobne povzročitelje mastitisa in glede na količino

celic bakteriološka in citološka preiskava.

Zdravljenje mastitisa

Mastitis se zdravi s pomočjo antibiotikov. Antibiotiki se aplicirajo v mišico (ali žilo) in v samo spremenjeno vimensko četrt. Pomembno je, da se antibiotike daje dovolj časa in v primernih količinah.

Rejec mora vedeti, da je presušitev oziroma prvih sedem dni po prenehanju molže in nekaj dni pred porodom, kritično obdobje za nastanek mastitisa. V tem času je prav posebno pomembno nadzorovati, pregledovati vime ter zagotoviti ustrezne higienske pogoje reje. To se posebej velja za krave, ki so v laktaciji imele visoko število somatskih celic ali so celo zbolele in bile zdravljene zaradi mastitisa.

Imate povpraševanje ali vprašanje?

Pošljite nam svoje vprašanje in z veseljem Vam bomo odgovorili.